Od Soče do Save (2013), 6.r

Popotovanje 6. razreda od Soče do Save. Montaža: G. Bajt